זכויות והטבות מלגות

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים בפעילויות ובאירועים

מלגות להשכלה גבוהה

נכי צה"ל חברי הארגון העומדים בקריטריונים המופיעים במחוז, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ואשר אינם מקבלים מימון לימודים ע"י משרד הביטחון או כל מוסד אחר (למעט מימון חלקי שיפורט בבקשה כולל אישורים).

לידיעתכם חלוקת המלגות מותנית במקורות כספיים מתרומות העומדים לרשות ועדת המלגות.
בקשות לקבלת מלגת לימודים יש להפנות למחוזות הארגון.
אין הארגון מתחייב למלא אחר כל הבקשות שתוגשנה.
לכל בקשה יש לצרף:
1. אישור לימודים.
2. אישור על גובה שכר הלימוד.
3. קבלות ששולמו.

טפסים

נהלים לבקשת מלגות לימודים להשכלה גבוהה

טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים להשכלה גבוהה

טופס בקשה חריגה מיוחדת למלגת לימודים

טופס בקשה מיוחדת להגדלת סכום מלגת לימודים


מלגות יוצרים

נכי צה"ל חברי הארגון בעלי 10% ומעלה נכות העוסקים בתחומי אמנות שונים כגון:
ספרות, שירה, צילום, פיסול וציור אשר יצירותיהם קיבלו ביטוי ציבורי כגון: תערוכה, סרט, ספר וכו'.

המלגות נועדו לעודד יצירה בקרב הנכים.
לטפסי הבקשות יש לצרף עותק מהיצירה, או צילום והזמנה לתערוכה.

ניתנות לילדי נכים ללימודי לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, פרטים וטפסים ניתן לקבל בלשכת השיקום משהב"ט רח' בית"ר 2 אצל עובדות רווחה.


טפסים

נהלים לבקשת מלגות עידוד ליוצרים 

טופס בקשה למילגת עידוד ליוצרים

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

הרצל 182 , רחובות, מיקוד 76267
08-9466499
08-9464915